Sa­haa hel­pos­ti 22 mil­lin pyö­rö­lis­taa

Tee Itse - - KYSY -

RY­OBI RHT7565RL toi­mii 750 wa­tin voi­mal­la. Te­hok­kuus on help­po huo­ma­ta sa­mal­la se­kun­nil­la, kun pen­sas­leik­ku­ri pan­naan käyn­tiin. Te­hok­kuus tar­koit­taa si­tä, et­tä ko­ne on luok­kan­sa pai­na­vin. Ko­neen ta­sa­pai­no ei ole pa­ras mah­dol­li­nen, mut­ta leik­ku­ria on help­po lii­ku­tel­la ja käyt­tää. Kään­net­tä­vän ta­ka­kah­van an­sios­ta ko­neel­la voi teh­dä töi­tä pit­kiä ai­ko­ja ker­ral­laan. ■ Hin­ta noin 130 eu­roa ■ fi.ry­obi­tools.eu

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.