Ke­vyt ja vä­hän tä­ri­se­vä

Tee Itse - - KYSY -

MA­KI­TA EA3201S35A:ssa oli moot­to­ri­sa­ha­tes­tin pie­nin moot­to­ri. Sii­tä huo­li­mat­ta sa­ha te­ki ta­sais­ta työ­tä ja sa­ha­si män­ty­tolp­paa hy­väl­lä me­nes­tyk­sel­lä. Pie­nen moot­to­rin an­sios­ta sa­ha pai­naa vain 4,9 ki­loa. Moot­to­rin ja etu­kah­van vä­liin asen­net­tu is­kun­vai­men­nin vä­hen­tää sa­han tä­ri­nää niin pal­jon, et­tä se tä­ri­si vä­hem­män kuin tes­tin muut ko­neet.

■ Hin­ta noin 250 eu­roa

■ www.ma­ki­ta.fi

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.