Vir­hee­tön nur­mik­ko il­man han­ka­luuk­sia

Tee Itse - - KYSY -

HUSQVAR­NA AUTOMOWER 315X leik­kaa nur­mi­kon to­del­la siis­tis­ti. Ko­nees­sa on ke­hit­ty­nyt ka­len­te­ri­toi­min­to ja tun­nis­ti­met, jot­ka huo­maa­vat es­teet, sa­teen ja mit­taa­vat ruo­hon pi­tuu­den niin tar­kas­ti, et­tei ro­bot­ti tar­vit­se apua käyt­töön­o­ton jäl­keen. Ko­neen isot, luis­ta­mat­to­mat pyö­rät tart­tu­vat hy­vin lä­hes kaik­kiin pin­toi­hin.

■ Hin­ta noin 2 400 eu­roa

■ www.husqvar­na.fi

■ Tes­tat­tu 10/2019

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.