Ne­li­kul­mai­nen laa­tik­ko-osa

Tee Itse - - KYSY -

Mit­taa laa­tik­ko-osan run­ko, kun sok­ke­li on paikallaan. Ole huo­lel­li­nen, jot­ta osa so­pii mil­lin­tar­kas­ti por­tai­den al­le. Älä aloi­ta kaa­pin mui­den osien te­ke­mis­tä, en­nen kuin laa­tik­ko-osa on val­mis ja paikallaan.

Po­raa kai­kil­le ruu­veil­le val­miit reiät ja upo­ta ruu­vien kan­nat puu­hun. Lii­maa osat toi­siin­sa ja vah­vis­ta lii­tok­set ruu­veil­la.

Ko­koa laa­tik­ko-osan run­ko lii­mal­la ja ruu­veil­la. Hio te­rä­vät reu­nat hio­ma­pa­pe­ril­la ja tar­kis­ta, et­tä run­ko on suo­ra­kul­mai­nen. Le­vyn pää­hän ruu­vaa­mi­ses­sa on tär­ke­ää po­ra­ta val­miit ruu­vin­reiät ja käyt­tää pit­kiä, ohui­ta ruu­ve­ja.

Sok­ke­lin ruu­vit ei­vät jää nä­ky­viin, kun osat ruu­va­taan yh­teen si­sä­puo­lel­ta nurk­ka­ka­pu­lo­den avul­la. Sok­ke­lin pi­tää ol­la paikallaan ja vaa­ka­suo­ras­sa en­nen kaa­pin mit­taa­mis­ta ja osien sa­haa­mis­ta. Mit­taa sok­ke­lin ko­ko huo­lel­li­ses­ti, sa­haa osat ja ruu­vaa ta­ka­reu­na (B) kiin­ni poik­ki­lau­toi­hin (C). Ruu­vaa seu­raa­vak­si nurk­ka­ka­pu­lat (D) kiin­ni poik­ki­pui­den toi­seen pää­hän ja kiin­ni­tä lo­puk­si etu­reu­na (A).

Asen­na lo­puk­si taus­ta­le­vy (G). Tee taus­ta-le­vys­tä jo­ka puo­lel­ta mil­liä pie­nem­pi kuin laa­tik­ko-osan run­gos­ta. Kiin­ni­tä taus­ta­le­vy nii­teil­lä.

Pu­ris­ta ala- ja ylä­le­vyt (E) kiin­ni si­vu­le­vyi­hin (F) ja po­raa nel­jä rei­kää vii­vo­jen koh­dal­le. Tee rei’is­tä niin sy­vät, et­tä te­rä yl­tää le­vyi­hin (E) as­ti.

Piir­rä si­vu­le­vyi­hin (F) vii­vat 9 mil­liä le­vyn reu­nas­ta. Se vas­taa puo­lik­kaan le­vyn le­veyt­tä, jos kaa­pin te­ke­mi­seen käy­te­tään 18 mil­lin le­vyä ku­ten täs­sä.

Sa­haa sok­ke­lin etu­reu­nan (A) pää vi­nok­si, jot­ta se so­pii tii­viis­ti por­tai­den al­le. Ruu­vaa etu­reu­na kiin­ni si­sä­puo­lel­ta nurk­ka­ka­pu­loi­den (D) avul­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.