YHTEENVETO

Tee Itse - - TESTI -

Yk­sin­ker­tai­nen kak­si­vai­hei­nen lu­mi­lin­ko, jo­ka so­pii pe­rus­lin­koa­mi­seen. Ko­nees­sa ei ole yli­mää­räi­siä hie­nouk­sia, mi­kä käy jär­keen ko­neen hin­taan ver­rat­tu­na. Työ­va­lon puut­tu­mis­ta on kui­ten­kin vai­kea ym­mär­tää.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.