REI­KÄ 2-KERTAISEEN KIPSILEVYS­EINÄÄN

Tee Itse - - PERUSASIAT -

Kip­si­le­vy­sei­nien ko­lot ja reiät näyt­tä­vät ru­mil­ta, mut­ta niis­tä ei ole mi­tään vaa­raa. Toi­saal­ta rei­kien kor­jaa­mi­nen on niin help­poa, et­tä se kan­nat­taa. Kor­jaa­mi­ses­sa pi­tää ol­la tark­ka­na, jot­ta sei­nis­tä tu­lee mah­dol­li­sim­man siis­tit.

HELP­POA: Kip­si­le­vy­jä on help­po käyt­tää, ne me­ne­vät hel­pos­ti rik­ki ja ne on help­po kor­ja­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.