PIE­NET REIÄT

Tee Itse - - PERUSASIAT -

1 Reiän paik­kaa­mi­seen tar­vi­taan kak­si eri­ko­kois­ta kup­pi­te­rää. Pie­nem­mäl­lä te­räl­lä teh­dään rei­kä ulom­paan kip­si­le­vyyn, ja isom­mal­la te­räl­lä teh­dään rei­kään so­pi­va paik­ka.

2 Po­raa sär­ky­nyt koh­ta ir­ti pie­nel­lä kup­pi­te­räl­lä. Voit käyt­tää po­rausoh­jai­me­na puu­le­vyä, jos­sa on rei­kä.

3 Po­raa kip­si­le­vys­tä paik­ka­pa­la isom­mal­la kup­pi­te­räl­lä. Yh­tä ko­koa isom­pi kup­pi­te­rä so­pii po­raa­mi­seen hy­vin, sil­lä te­rä vie le­vys­tä pa­ri mil­liä. Puu­le­vy, jos­sa on rei­kä, pi­tää te­rän pys­ty­suo­ras­sa.

4 Veis­tä paik­ka­pa­lan ro­soi­set reu­nat siis­teik­si te­rä­väl­lä mat­to­veit­sel­lä. Siis­ti veit­sel­lä myös ko­lon reu­nat. Pois­ta kip­si­pö­ly se­kä reiäs­tä et­tä paik­ka­pa­las­ta.

5 Le­vi­tä rei­kään kip­si­le­vy­lii­maa ja pai­na paik­ka­pa­la ko­loon. An­na lii­man kui­vua vuo­ro­kau­den ajan. Lo­puk­si voit ta­soit­taa ja vii­meis­tel­lä kor­ja­tun koh­dan.

Paik­ka­pa­lan pi­tää ol­la sa­mal­la ta­sol­la sei­nän kans­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.