ISOT REIÄT

Tee Itse - - PERUSASIAT -

1 Piir­rä suo­ra­kul­mai­nen alue reiän ym­pä­ril­le esi­mer­kik­si va­tu­pas­sin avul­la. Tar­kis­ta ris­ti­mi­tal­la, et­tä nur­kat ovat suo­ra­kul­mai­sia.

2 Leik­kaa pa­la­nen ir­ti te­rä­väl­lä mat­to­veit­sel­lä. Var­mis­ta me­tal­li­vii­voit­ti­mel­la, et­tä leik­kaus­lin­jas­ta tu­lee suo­ra. Leik­kaa reiän puo­lel­ta, jot­ta te­rän lip­sah­ta­mi­nen ei hait­taa.

3 Pois­ta ulom­pi kip­si­le­vy van­hal­la (tyl­säl­lä) ja le­veäl­lä tal­tal­la. Va­ro, et­tet ri­ko alem­paa kip­si­le­vyä, sil­lä si­tä tar­vi­taan paik­ka­pa­lan alus­tak­si.

4 Tee paik­ka­pa­las­ta mil­liä pie­nem­pi kuin reiäs­tä, jot­ta reu­noil­le jää ti­laa lii­mal­le. Leik­kaa pa­la­nen ir­ti te­rä­väl­lä mat­to­veit­sel­lä.

5 Le­vi­tä reiän reu­noil­le ohut ker­ros kip­si­le­vy­lii­maa. Pu­ris­ta lii­maa myös pa­riin koh­taan alem­man le­vyn kes­kel­le. Pai­na paik­ka­pa­la va­ro­vas­ti ko­loon ja sa­maan ta­soon sei­nän kans­sa.

6 Hio kip­si­le­vyn ja paik­ka­pa­lan vä­li­nen sau­ma ke­vyes­ti, kun lii­ma on kui­vu­nut. Käy­tä hie­noa hio­ma­pa­pe­ria, jon­ka jy­vä­ko­ko on 180–240.

Sää­dä te­rä si­ten, et­tä se leik­kaa poik­ki vain ulom­man le­vyn.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.