Asian­tun­ti­jat vas­taa­vat lu­ki­joi­den uusiin ky­sy­myk­siin.

Aion asen­taa kat­toon kak­si ker­ros­ta kip­si­le­vy­jä. Kuin­ka ti­he­ään koo­laus­lau­dat pi­tää asen­taa?

Tee Itse - - CONTENTS -

VASTAUS Kip­si­le­vyt ovat ras­kai­ta, jo­ten kak­si­ker­rok­si­sen kip­si­le­vy­ka­ton koo­laus­lau­to­jen pi­tää ol­la var­sin ti­heäs­sä.

Suo­sit­te­lem­me asen­ta­maan lau­dat 30 sen­tin jaol­la eli si­ten, et­tä lau­dan keskeltä kes­kel­le on 30 sent­tiä. Voit käyt­tää koo­laus­lau­toi­na ta­val­li­sia 22x100 mil­lin män­ty­lau­to­ja.

Var­mis­ta, et­tä lau­dat ovat vaa­ka­ta­sos­sa, jot­ta ka­tos­ta tu­lee suo­ra. Asen­na kip­si­le­vyt si­ten, et­tä nii­den sau­mat ovat li­mit­täin.

Tässä koo­laus­lau­dat ruu­va­taan van­haan kat­toon 30 sen­tin vä­lein.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.