Höy­ryn­sul­ku kun­toon.

Tee Itse - - CONTENTS -

Näin sel­viät vai­keis­ta pai­kois­ta.

Re­mon­toin­nis­sa on usein vai­kea huo­leh­tia sii­tä, et­tä höy­ryn­su­lus­ta tu­lee tii­vis. Se on­nis­tuu oi­keal­la tei­pil­lä ja kär­si­väl­li­syy­del­lä – myös kaik­kein vai­keim­mis­sa pai­kois­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.