Sel­lu­vil­la, ki­vi­vil­la vai alu­mii­nie­ris­te?

Tee Itse - - CONTENTS -

Mi­ten voi tie­tää, mi­kä eris­te toi­mii par­hai­ten: sel­lu­vil­la, ki­vi­vil­la vai Alut­her­mo? No si­ten, et­tä ra­ken­ne­taan kol­me sa­man­lais­ta mök­kiä ja eris­te­tään kaik­ki eri ma­te­ri­aa­leil­la. Niin ai­na­kin am­mat­ti­kou­lun opet­ta­ja Per Hind­kaer ja hä­nen opis­ke­li­jan­sa te­ki­vät ra­ken­ta­ja­lin­jan pe­rus­kurs­sil­la. Testi tuot­ti mie­len­kiin­toi­sia tu­lok­sia.

Kaik­ki kol­me mök­kiä ovat täs­mäl­leen sa­man­lai­sia. Ne eris­tet­tiin sel­lu­vil­lal­la, ki­vi­vil­lal­la ja Alut­her­mo-eris­teil­lä val­mis­ta­jien oh­jei­den mu­kaan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.