■ LYÖ RUUVIT SISÄÄN 12 VOLTILLA

Dewal­tin pie­ni mut­te­rin­vään­nin ki­ris­tää 163 new­ton­met­rin voi­mal­la.

Tee Itse - - UUTTA -

Dewal­tin mut­te­rin­vään­nin on vä­ki­vah­va.

TYÖKALUT Dewal­tin uusi mut­te­ri­vään­nin so­pii esi­mer­kik­si pit­kien ruu­vien vään­tä­mi­seen ko­vaan puu­hun. Ko­neen avul­la voi vaih­taa myös au­ton ren­kaat, mi­hin ta­val­li­nen ruu­vin­vään­nin ei pys­ty. Ko­neen no­peut­ta sää­del­lään kah­del­la elekt­ro­ni­sel­la vaih­teel­la, jo­ten voi­man sää­tä­mi­nen on tark­kaa ja työn jäl­ki näyt­tää siis­til­tä. Ko­ne on pie­ni, mut­ta sil­lä voi ki­ris­tää suu­rim­mil­laan 10 mil­lin pult­te­ja.

Ko­neen etu­puo­lel­la on kol­me led-va­loa, jot­ka va­lai­se­vat työalueen myös pi­meäs­sä nur­kas­sa ja hä­mä­rä­nä päi­vä­nä.

Dewalt DCF801D2 mak­saa noin 350 eu­roa kah­den

2,0 am­pee­ri­tun­nin akun ja la­tu­rin kans­sa. www.dewalt.fi

Le­din va­los­sa on help­po näh­dä, mi­hin ruu­vi me­nee.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.