JOHDOT JÄRJESTYKS­EEN

Tee Itse - - UUTTA -

Säh­kö­joh­to­jen asen­nus­pai­kat kan­nat­taa jos­kus mer­ki­tä muis­tiin. Var­sin­kin, jos säh­kö­mie­hel­lä­si on tai­pu­muk­sia per­soo­nal­li­siin vi­ri­tyk­siin.

Il­man muis­tiin­pa­no­ja rei­kien po­raa­mi­nen voi ol­la suo­ras­taan vaa­ral­lis­ta, jos le­vy­jen ta­ka­na on täl­lai­sia häk­ky­röi­tä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.