Näp­pä­rä ruu­va­ri

Boschin uusi 12 vol­tin is­ku­po­ra­ko­ne-ruu­vin­vään­nin ei ole ko­vin kum­moi­sen nä­köi­nen, mut­ta se po­raa se­kä puu­ta, me­tal­lia et­tä tiil­tä.

Tee Itse - - UUTTA -

TYÖKALUT Boschin uusi is­ku­po­ra­ko­ne­ruu­vin­vään­nin so­pii hy­vin käteen ja työ­ka­lu­pak­kiin. Bosch Ea­syIm­pact 12 on te­ho­kas työ­ka­lu, jo­ka so­pii mo­nen­lai­seen ruu­vaa­mi­seen ja po­raa­mi­seen. Ko­neen jän­ni­te on vain 12 volt­tia, mut­ta sil­lä voi po­ra­ta myös ko­vaa be­to­nia.

Po­ra­ko­ne pai­naa akun kans­sa vain ki­lon. Is­tu­kan pyö­ri­mis­suun­taa on help­po vaih­taa nap­pia pai­na­mal­la, ja led-va­lo syt­tyy pa­la­maan, kun ko­ne on pe­ruu­tus­vaih­teel­la. Le­po­ti­las­sa ko­ne huo­leh­tii au­to­maat­ti­ses­ti sii­tä, et­tei se ala pyö­riä vää­rään suun­taan käyn­nis­tä­mis­vai­hees­sa. Ko­neen mu­ka­na tu­le­vat 2 am­pee­ri­tun­nin akut so­pi­vat yh­teen mui­den Boschin Ho­me & Gar­den-sar­jan työ­ka­lu­jen kans­sa.

Hin­ta noin 230 euroa. www.bosch-do-it.com

Pyö­ri­mis­suun­taa vaih­de­taan nap­pia pai­na­mal­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.