Kier­rok­set ke­hään

Tee Itse - - UUTTA -

Me­ta­bo BS 18 LTX-3 BL I on voi­ma­kas po­ra­ko­ne-ruu­vin­vään­nin, jos­sa on kol­me vaih­det­ta. Ko­vim­man eli kol­man­nen vaih­teen kier­ros­lu­ku 3800 mi­nuu­tis­sa. Ko­ne mak­saa noin 800 eu­roa la­tu­rin ja kah­den

2,5 am­pee­ri­tun­nin akun kans­sa. www.me­ta­bo.fi

Vaih­de­laa­tik­ko on pai­ne­va­let­tua alu­mii­nia, jo­ka joh­taa läm­pöä ja pi­tää ko­neen kun­nos­sa pit­kään.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.