Pur­ka­mis­ta il­man ki­pi­nöi­tä

Tee Itse - - UUTTA -

Ma­ki­ta DJR188Z on kä­te­vän ko­koi­nen puuk­ko­sa­ha, jon­ka hii­li­har­ja­ton moot­to­ri ja ly­hyt te­rä so­pi­vat hie­nos­ti kaik­keen pur­ka­mi­seen. Sa­haus­liik­keen pi­tuus on 2 sent­tiä, ja ko­neen kier­ros­lu­kua voi sää­tää. Hin­ta noin 300 euroa la­tu­rin ja 5 am­pee­ri­tun­nin akun kans­sa.

www.ma­ki­ta.fi

Me­tal­li­put­ket on help­po kat­kais­ta oi­keal­la te­räl­lä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.