An­ten­ni­la­si ko­hen­taa kent­tää

Tee Itse - - UUTTA -

Pih­lan ke­hit­tä­mä an­ten­ni­la­si pa­ran­taa mo­bii­li­lait­tei­den yh­teyk­siä tii­viis­ti ra­ken­ne­tus­sa ym­pä­ris­tös­sä. La­si oh­jaa mo­bii­li­ver­kon sig­naa­lin sisään ja pois­taa yh­teyt­tä hi­das­ta­van jul­ki­si­vu­vai­men­nuk­sen. An­ten­ni­la­si so­pii kai­ken­lai­siin ra­ken­nuk­siin ja ik­ku­na­mal­lei­hin.

www.pih­la.fi

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.