PUUTALOTAR­INOITA

Tee Itse - - UUTTA -

■ Suo­ma­lais­ten puu­ta­lo­jen ja nii­den asuk­kai­den ta­ri­nat on koot­tu kan­sien vä­liin. Lee­na-Kai­sa Laak­son kir­jas­sa käy­dään eri puo­lil­la Suo­mea ta­lo­kier­rok­sil­la, joil­la asuk­kaat ker­to­vat elä­mäs­tään ja asu­mis­fi­lo­so­fias­taan. Kirja mak­saa noin 35 euroa. www.avain.net

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.