Mik­si kat­toon pi­tää asen­taa höy­ryn­sul­ku?

Tee Itse - - KYSY -

VAS­TAUS Höy­ryn­sul­kua tar­vi­taan, jot­ta läm­min ja kos­tea si­säil­ma ei koh­taa kyl­mää ul­koil­maa eris­tei­den si­säl­lä. Jos niin käy, kos­teus tii­vis­tyy pi­sa­roik­si, mi­kä voi joh­taa ho­me- ja la­ho­vau­rioi­hin. Sik­si sei­nis­sä ja ka­tos­sa pi­tää ol­la tii­vis höy­ryn­sul­ku. Hy­vä höy­ryn­sul­ku pi­tää ta­lon ra­ken­teet kun­nos­sa.

Niit­taa höy­ryn­sul­ku­muo­vi kiin­ni ja pei­tä ha­ka­set tei­pil­lä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.