On­ko yleis­te­rä täy­del­li­nen te­rä kaik­keen?

Tee Itse - - KYSY -

VASTAUS Ly­hyes­ti sa­not­tu­na ei. Yleis­te­räl­lä voi po­ra­ta puu­ta, me­tal­lia ja ki­veä, mut­ta se ei ve­dä ver­to­ja eri­kois­te­ril­le. Eri­kois­te­rät toi­mi­vat no­pem­min ja te­ke­vät siis­tim­pää jäl­keä. Yleis­te­rä voi ol­la kä­te­vä yh­den tai kah­den reiän po­raa­mi­seen, mut­ta si­tä ei kan­na­ta käyt­tää ko­vin isos­sa ura­kas­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.