On­ko 24 lit­ran kompres­so­ri tar­peek­si iso?

Tee Itse - - KYSY -

VAS­TAUS 24 lit­ran säi­liös­sä riittää pot­kua useim­piin töi­hin. 24 lit­ran kompres­so­ril­la voi tar­kis­taa au­ton ren­gas­pai­neen ja pu­hal­taa sa­han­pu­rut vers­taan lat­tial­ta. 24 lit­ran ko­neel­la voi käyt­tää myös pie­niä pai­neil­ma­työ­ka­lu­ja ku­ten vii­meis­te­ly­nau­lain­ta tai epä­kes­ko­hio­ma­ko­net­ta. Pit­kä­kes­toi­seen työ­hön kan­nat­taa hank­kia isom­pi, esi­mer­kik­si 50 lit­ran mal­li.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.