Ke­vyt­so­ra

Tee Itse - - KYSY -

Ku­vaus:

Leca-har­kot eli ke­vyt­so­ra­har­kot on teh­ty ko­vas­sa kuu­muu­des­sa pol­te­tuis­ta leca­so­ra­ra­keis­ta. Polt­ta­mi­nen laajentaa ra­kei­ta voi­mak­kaas­ti ja te­kee niis­tä te­hok­kai­ta eris­tei­tä. Sa­mal­la ra­keis­ta tu­lee erit­täin ke­vei­tä.

Tyy­pit:

Mark­ki­noil­la on pal­jon eri­ko­koi­sia leca­so­ra­hark­ko­ja, joi­den lu­juus eli ti­heys on jo­ko 600 tai 800. 600-laa­tua käy­te­tään enem­män. 800-laa­tua käy­te­tään mo­ni­ker­rok­si­sis­sa ra­ken­nuk­sis­sa.

Käyt­tö:

Leca­so­ra­hark­ko­ja käy­te­tään etu­pääs­sä pe­rus­tus­ten ja sei­nien ra­ken­ta­mi­seen. Maan­va­rais­ten be­to­ni­laat­to­jen al­la käy­te­tään yleen­sä sty­rok­sia tai ko­via vil­lae­ris­tei­tä. Leca­so­ra­ra­kei­ta on käy­tet­ty myös sa­vu­pii­pun eris­tä­mi­seen. Sil­loin ra­kei­den se­kaan on se­koi­tet­tu se­ment­tiä, jot­ta ra­keet py­sy­vät pai­kal­laan ei­vät­kä va­lu mui­hin ra­ken­tei­siin sa­vu­put­ken vaih­ta­mi­sen yh­tey­des­sä.

Hin­tae­si­merk­ke­jä:

■ HB-ke­vyt­so­ra­hark­ko 70x190x595 mm, 1,90 eu­roa kap­pa­le

■ Leca-pe­rus­hark­ko 75x498x195 mm, 1,60 eu­roa kap­pa­le

■ Ke­vyt­so­ra­rae 4–10 mm, noin 15 eu­roa/50 lit­raa

Leca­har­kot so­pi­vat eten­kin pe­rus­tuk­siin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.