Kä­te­vät kan­nat­tin­rau­dat

Tee Itse - - KYSY -

Kor­keal­le vä­li­ka­tol­le voi ra­ken­taa kul­kusil­lan li­säk­si hyl­lyn tai la­van, mut­ta sen ra­ken­teet ei­vät saa pai­naa eris­tei­tä ka­saan. BL1-kan­na­tin­rau­dat pai­ne­taan siis­tis­ti eris­tei­den lä­pi ris­ti­kon ala­paar­teen ym­pä­ril­le. Rau­to­jen toi­seen pää­hän asen­ne­taan lan­kut, joi­den pääl­le on help­po kiin­nit­tää hyl­lyn lau­dat ja va­ne­ri­le­vyt.

BL1-rau­dat voi pai­naa kiin­ni ris­ti­koi­hin eris­tei­den lä­pi. Eristeet py­sy­vät tii­vii­nä, ei­kä nii­hin tu­le kyl­mä­sil­to­ja.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.