Val­mis­te­lut

Tee Itse - - KYSY -

Tar­kis­ta van­ho­jen eris­tei­den kun­to en­nen uusien eris­tei­den asen­ta­mis­ta. Paik­kaa mah­dol­li­set reiät ja pois­ta eris­tei­den pääl­tä kaik­ki yli­mää­räi­set ros­kat.

Jos jou­dut liik­ku­maan eris­tei­den pääl­lä, käy­tä apu­na isoa le­vyä. Le­vy ja­kaa pai­non laa­jal­le alu­eel­le, jo­ten eristeet ei­vät pai­nu ka­saan, ei­vät­kä nii­den sau­mat au­kea.

1 Sii­voa vä­li­kat­to. Pois­ta van­ho­jen eris­tei­den pääl­tä yli­mää­räi­set ros­kat ja tur­ha ta­va­ra, jot­ta voit työs­ken­nel­lä vä­li­ka­tol­la es­teet­tä.

5 Tar­kis­ta myös il­mas­toin­ti put­kien ym­pä­ryk­set. Eris­tä put­ket en­nen ylä­poh­jan eris­tei­den asen­ta­mis­ta.

2 Pa­ne put­ket ja johdot järjestyks­een. Aset­te­le ne mah­dol­li­sim­man siis­tiin nip­puun van­ho­jen eris­tei­den pääl­le. Käy­tä apu­na le­vyä, jos jou­dut liik­ku­maan eris­tei­den pääl­lä.

4 Täy­tä hal­kea­mat ja ko­lot pu­hal­lus­vil­lal­la. Eris­te­ker­rok­ses­sa voi ol­la ko­lo­ja eten­kin ris­ti­koi­den koh­dal­la. Pu­hal­lus­vil­la tii­vis­tää ko­lot te­hok­kaas­ti, ja si­tä on help­po le­vit­tää myös vai­kei­siin paik­koi­hin.

3 Aset­te­le van­hat eristeet mah­dol­li­sim­man ta­sai­ses­ti. Jos van­hois­sa eris­teis­sä on rei­kiä, paik­kaa ne, jot­ta uusien eris­tei­den al­le ei jää tyh­jiä ko­lo­ja.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.