Mit­taa ja asen­na le­vyt ko­ko­nai­si­na

Tee Itse - - KYSY -

Vil­la­le­vy­jen asen­ta­mi­nen kan­nat­taa suun­ni­tel­la si­ten, et­tä mah­dol­li­sim­man mo­ni le­vy mah­tuu pai­kal­leen ko­ko­nai­se­na. Si­ten eris­te­ker­rok­seen tu­lee mah­dol­li­sim­man vä­hän ra­ko­ja, ei­kä lämpö kar­kaa ha­ra­koil­le. Li­säk­si ko­ko­nais­ten le­vy­jen asen­ta­mi­nen on hel­pom­paa ja no­peam­paa kuin eris­tei­den leik­kaa­mi­nen so­pi­vik­si pa­la­sik­si.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.