■ Käy­tä li­säk­si laat­ta­ris­te­jä

Tee Itse - - TEEMA: LATTIA | LAATAT -

Toi­sin kuin mo­ni luu­lee, laat­ta­ris­te­jä ei pai­ne­ta sau­mo­jen poh­jaan as­ti.

Jos laat­ta­ris­tit pai­ne­taan lii­an sy­väl­le, sau­ma­laas­til­le ei jää tar­peek­si ti­laa ei­kä sau­mas­ta tule kestävä. Li­säk­si poh­jaan pai­net­tu­ja laat­ta­ris­te­jä on vai­kea saa­da ylös rik­ko­mat­ta laat­to­ja. Asenna laat­ta­ris­tit pys­ty­asen­toon hie­man nurk­kien si­sä­puo­lel­le. Käy­tä ris­te­jä rei­lus­ti, sil­lä ne ovat lä­hes il­mai­sia. Voit ir­rot­taa ris­tit, kun laa­toi­tus­laas­ti on ko­vet­tu­nut.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.