Näin tuu­le­tat vä­li­ka­ton

Tee Itse - - KYSY -

Eris­tei­den li­sää­mi­nen voi tuk­kia vä­li­ka­ton reu­noil­la ole­vat tuu­le­tus­raot. Raot pi­tää jät­tää avoi­mik­si, jot­ta il­ma pää­see kier­tä­mään ja vä­li­kat­to py­syy kui­va­na ja hy­väs­sä kun­nos­sa. Il­man pi­tää pääs­tä nouse­maan vä­li­ka­tol­le räys­tääl­tä ja kier­tää va­paas­ti eris­tei­den pääl­lä. Voit var­mis­taa il­man kier­tä­mi­sen asen­ta­mal­la jo­kai­seen ris­ti­kon­vä­liin ko­va­le­vyn­pa­la­sen (A) ja kol­me ri­maa (B). Ne pi­tä­vät uu­det eristeet (D) riit­tä­vät kau­ka­na tuu­le­tus­raos­ta.

Pit­kät ri­mat (B) hel­pot­ta­vat eris­tei­den asen­ta­mis­ta räys­tääl­le ris­ti­koi­den vä­liin. Eristeet pi­tää asen­taa si­ten, et­tä räys­tääl­le jää tuu­le­tus­ra­ko. Ra­koa ei saa tuk­kia, jot­ta il­ma pää­see kier­tä­mään.

Sa­haa ko­va­le­vys­tä (A) pa­la, jo­ka so­pii ris­ti­koi­den vä­liin. Nau­laa le­vy kiin­ni kah­teen pit­kään ja yh­teen ly­hyeen ri­maan (B).

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.