■ Te­rät

Tee Itse - - TEEMA: LATTIA | KOKOLATTIA­MATTO -

Ma­ton leik­kaa­mi­seen voi käyt­tää pe­rin­teis­tä suo­raa te­rää tai te­rää, jos­sa on kouk­ku. Mat­to­mies suo­sit­te­lee käyt­tä­mään kouk­ku­te­rää pit­kiin ja suo­riin leik­kauk­siin esi­mer­kik­si sei­nus­toil­la, mut­ta suo­ra te­rä so­pii par­hai­ten kaa­re­viin leik­kauk­siin esi­mer­kik­si kyn­nyk­sen vie­res­sä. Voit käyt­tää myös kat­ko­te­rä­veis­tä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.