LAK­KA

Tee Itse - - TEEMA: LATTIA | LATTIAN LAKKAAMINE­N -

Lak­ka muo­dos­taa puun pin­nal­le tii­viin ja yh­te­näi­sen ker­rok­sen, jo­ka kes­tää ku­lu­tus­ta ja on help­po pi­tää puh­taa­na. Lak­kaa on suh­teel­li­sen help­po le­vit­tää te­lal­la, pens­se­lil­lä tai las­tal­la. La­kan pe­rus­vä­rit ovat

kir­kas ja val­koi­nen, ja sen kiil­toas­te vaih­te­lee him­meäs­tä täys­kiil­tä­vään. Edes täys­him­meäl­lä lakalla kä­si­tel­ty pin­ta ei näy­tä yh­tä him­meäl­tä kuin öl­jyl­lä tai saip­pual­la kä­si­tel­ty lattia. Ku­lu­nut koh­ta pi­tää la­ka­ta uu­des­taan en­nen kuin lak­ka­pin­ta ku­luu puh­ki, sil­lä muu­ten lattia pi­tää hioa ja la­ka­ta ko­ko­naan uusik­si. La­kat­tu lattia on help­po pi­tää kun­nos­sa ja puh­taa­na, sil­lä sii­hen tar­vi­taan vain ta­val­lis­ta puh­dis­tusai­net­ta.

Lak­ka ei imey­dy ko­vin sy­väl­le vaan muo­dos­taa lu­jan ja suo­jaa­van ker­rok­sen puun pin­nal­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.