TARTUNTAPO­HJUSTE SI­TOO PÖ­LYN JA PI­TÄÄ TA­SOIT­TEEN KIIN­NI SEINÄSSÄ

Tee Itse - - KYSY -

En­nen ta­soit­ta­mis­ta kan­nat­taa var­mis­taa, et­tä ta­soi­te tart­tuu sei­nään mah­dol­li­sim­man te­hok­kaas­ti.

Kä­sit­te­le poh­ja tar­tun­ta­poh­jus­teel­la eli dis­per­sio­poh­jus­teel­la, jo­ka si­too pö­lyn ja muut ir­to­ma­te­ri­aa­lit sei­nään. Poh­jus­te saa ta­soit­teen tart­tu­maan kiin­ni ja hel­pot­taa sen le­vit­tä­mis­tä. Li­säk­si tartuntapo­hjuste es­tää ta­soit­teen ir­toa­mi­sen sii­nä vai­hees­sa, kun ta­soi­te hio­taan ohuek­si ker­rok­sek­si.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.