LE­VYN KES­KEL­TÄ SA­HAA­MI­NEN

Tee Itse - - TEEMA: LATTIA | LATTIAN LAKKAAMINE­N -

KÄ­SI­SIRK­KE­LI Kä­si­sirk­ke­lin voi pai­naa lä­pi le­vyn kes­kel­tä, mut­ta se ei ole help­poa. Te­rän­suo­jus pi­tää nos­taa ylös toi­sel­la kä­del­lä sa­mal­la, kun te­rä pai­ne­taan le­vyn lä­pi.

Vaa­ral­lis­ta ja epä­tark­kaa. Te­rä voi pot­kais­ta taak­se­päin ja osua sa­haa­jaan.

UPO­TUS­SA­HA Tä­mä on upo­tus­sa­han pa­raa­ti­la­je­ja! Oh­jain­kis­ko asen­ne­taan sa­haus­lin­jal­le, te­rän sy­vyys sää­de­tään so­pi­vak­si ja sa­ha pai­ne­taan ke­vyes­ti le­vyn lä­pi.

Sa­han ni­mi on syys­tä­kin upo­tus­sa­ha. Se so­pii lois­ta­vas­ti tä­hän tar­koi­tuk­seen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.