HYVÄ SUOJUS

Tee Itse - - TESTI -

Iso muo­vi­suo­jus suo­jaa te­hok­kaas­ti etu­kät­tä työn ai­ka­na. Suojus ei kui­ten­kaan ole niin iso, et­tä se peit­täi­si nä­ky­vyy­den ko­ko­naan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.