Hal­paa ja help­poa au­ton­kiil­lo­tus­ta

Ein­hel­lin kiil­los­tus­ko­ne on koh­tuu­hin­tai­nen, ja se te­kee no­peas­ti val­mis­ta jäl­keä. Si­tä on help­po käyt­tää isoil­la pin­noil­la, mut­ta pie­nil­lä pin­noil­la se on vai­keam­paa.

Tee Itse - - TESTI - PH

Ein­hel­lin kiil­lo­tus­ko­ne pai­naa 2,6 ki­loa voi­mak­kaan 4 am­pee­ri­tun­nin akun kans­sa. Mal­li on kevyt kil­pai­li­joi­hin­sa ver­rat­tu­na, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta ko­ne al­koi pai­naa kä­si­var­sia, kun kiil­lo­tin sil­lä far­ma­ri­au­ton. Eten­kin pys­ty­pin­to­jen ja pien­ten osien ku­ten pus­ku­rin kiil­lot­ta­mi­nen ot­ti voi­mil­le. Toi­saal­ta pai­no hel­pot­taa ko­neen käyt­tä­mis­tä vaa­ka­suo­ril­la pin­noil­la ku­ten ko­ne­pel­lil­lä.

Ko­neen no­peut­ta ei voi sää­tää. 2500 kier­rok­sen mi­nuut­ti­no­peus kuu­los­taa ko­val­ta, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta ko­ne käyt­täy­tyy rau­hal­li­ses­ti, ja si­tä on help­po oh­ja­ta tu­ke­vis­ta kah­vois­ta.

CE-CB 18/254 LI so­pii par­hai­ten isoil­le pin­noil­le, ja 254 mil­lin ko­koi­nen laik­ka kiil­lot­taa pel­lit no­peas­ti. Pien­ten osien ja yk­si­tyis­koh­tien kiil­lot­ta­mi­nen on kui­ten­kin vai­ke­aa, sil­lä kiil­lo­tus­koh­taa on vai­kea näh­dä ko­neen ison poh­jan ta­kaa.

Nel­jän am­pee­ri­tun­nin ak­ku ja la­tu­ri li­sää­vät hin­taa noin sa­ta eu­roa.

Ko­nees­sa on vain yk­si nap­pi. No­peut­ta ei voi sää­tää.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.