Kä­te­vä sar­ja pit­kiä hyl­sy­jä

Tee Itse - - TESTI - EC

Jo­kai­nen tee se it­se -ra­ken­ta­ja tar­vit­see jos­kus hyl­sy­jä. Tä­mä pie­ni hyl­sy­sar­ja mak­saa vain 27 eu­roa, mut­ta sii­nä on enem­män kuin tar­peek­si osia nor­maa­liin ko­ti­käyt­töön.

12 ta­val­lis­ta hyl­syä ovat kool­taan 4–13 mil­liä. Nii­den li­säk­si sar­jas­sa on kol­me jat­ko­vart­ta ja hex-kärki ruu­vaus­kär­kiä var­ten. Pa­ras­ta on, et­tä sar­jaan kuu­luu yh­dek­sän pit­kää hyl­syä (koot 5–13 mil­liä), jot­ka so­pi­vat esi­mer­kik­si kier­re­tan­ko­jen pääs­sä ole­vien mut­te­rien vään­tä­mi­seen.

Räik­kä­vään­nin vai­kut­taa hie­man löy­säl­tä.

Sar­jan hyl­syt ovat kool­taan 4–13 mil­liä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.