VAIKEUSAST­E

Tee Itse - - TEEMA: LATTIA | LATTIAN LAKKAAMINE­N -

Sau­vo­jen sa­haa­mi­nen vie ai­kaa. Ka­lan­ruo­to­pöy­dän te­ke­mi­nen on pik­ku­tark­kaa mut­ta mel­ko help­poa työ­tä. HELP­PO VAI­KEA

VIE AI­KAA

Vii­kon­lo­pun.

HIN­TA

Tä­mä pöy­tä mak­soi noin 450 euroa.

MATERIAALI­T

• Män­tyä sau­vo­jen te­ke­mi­seen. Täs­sä käy­tet­tiin hyl­ly­le­vy­jä, mut­ta lat­tia­lau­dat­kin kel­paa­vat.

• Las­tu­le­vyä pöy­tä­le­vyk­si

• Epok­sia

• Mus­taa epok­si­vä­riä

• Par­ket­ti­lii­maa

• Kul­ma­rau­to­ja pöy­dän run­gon kiin­nit­tä­mi­seen

ERIKOISTYÖ­KALUT

• Työn­tö­höy­lä

• Pöy­tä­sirk­ke­li

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.