10 HY­VÄÄ NEUVOA UL­KO­YK­SI­KÖN PAI­KAN VALINTAAN

Tee Itse - - TESTI -

Si­joi­ta ul­ko­yk­sik­kö kau­as ma­kuu­huo­neen ja olo­huo­neen ik­ku­nois­ta ja te­ras­sin oves­ta. Neu­vo kos­kee se­kä omaa et­tä naa­pu­ri­si ta­loa.

Asen­na ul­ko­yk­sik­kö kau­as naa­pu­ris­ta. El­lei se ole mah­dol­lis­ta, voit pys­tyt­tää vä­liin ai­dan, pen­saan tai suo­ja­sei­nän.

Voit va­laa ul­ko­yk­si­köl­le alus­tan, jot­ta se py­syy tu­ke­vas­ti pai­kal­laan. Älä si­joi­ta ul­ko­yk­sik­köä puu­te­ras­sin ta­pai­sen ke­vyen ra­ken­teen pääl­le, sil­lä se li­sää me­lua ja tä­ri­nää.

Pi­dä huo­li, et­tä ul­ko­yk­si­kön ja naa­pu­rin vä­lil­lä on jo­tain peh­me­ää. Nur­mik­ko vai­men­taa me­lua te­hok­kaas­ti esi­mer­kik­si pi­ha­laat­toi­hin ver­rat­tu­na. Jos voit, si­joi­ta ul­ko­yk­sik­kö va­jan tai muun ul­ko­ra­ken­nuk­sen suun­taan.

Asen­na ul­ko­yk­sik­kö maa­ta vas­te, jos mah­dol­lis­ta. Maa vai­men­taa ko­neen tä­ri­nää te­hok­kaas­ti. Asen­na ul­ko­yk­si­kön nurk­kiin ku­mi­tas­sut. Ne­kin vai­men­ta­vat ko­neen tä­ri­nää.

Pys­ty­tä suo­ja­sei­nä. Se voi vai­men­taa pum­pun ään­tä 5–10 de­si­be­liä.

Si­joi­ta ul­ko­yk­sik­kö ta­lon suun­tai­ses­ti. Se ei vai­men­na läm­pö­pum­pun ään­tä, mut­ta suu­rin osa me­lus­ta py­syy omal­la ton­til­la.

Var­mis­ta, et­tei ul­ko­yk­sik­kö ole kiin­ni seinässä. Ko­neen ja sei­nän vä­lis­sä pi­tää ol­la jon­kin ver­ran ti­laa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.