Kä­sit­te­le pöy­tä­le­vy epok­sil­la

Tee Itse - - TEEMA: LATTIA | LATTIAN LAKKAAMINE­N -

Kun sau­vat ovat pai­koil­laan, on ai­ka ta­soit­taa pöy­dän pin­ta. Sii­hen käy­te­tään epok­sia, jo­hon se­koi­te­taan mus­taa vä­riai­net­ta. Vä­ri ko­ros­taa ka­lan­ruo­to­ku­vio­ta en­ti­ses­tään.

Ta­soi­ta raot, hio pöy­tä ja le­vi­tä pöy­däl­le lo­puk­si ker­ros lä­pi­nä­ky­vää epok­sia. Epok­sia ei ole pak­ko käyt­tää, mut­ta se te­kee pöy­dän pin­nas­ta siis­tin ja kiil­tä­vän.

1 Se­koi­ta vä­riai­ne epok­siin. Täs­sä käy­te­tään mus­taa vä­riä.

2 Le­vi­tä epok­si ruis­kul­la ja täy­tä sau­vo­jen vä­li­set raot ko­ko­naan. Ole va­ro­vai­nen, jot­ta epok­sia ei ku­lu lii­kaa.

3 Kaik­ki raot on nyt täy­tet­ty. Hio ko­ko pöy­tä si­leäk­si epä­kes­ko­hio­ma­ko­neel­la, kun epok­si on kui­vu­nut. Käy­tä jy­vä­koon 120 hio­ma­pa­pe­ria.

4 Öl­jyä pöy­tä. Tum­ma pöy­täöl­jy saa pin­nan näyt­tä­mään pa­ti­noi­tu­neel­ta. Pyy­hi lii­ka öljy pois ja le­vi­tä toi­nen ker­ros.

5 Kaa­da epok­si pöy­däl­le. Le­vi­tä epok­si las­tal­la, kun öljy on kui­vu­nut vuo­ro­kau­den. Älä käy­tä epok­sia lii­kaa.

6 Pöy­tä on nyt val­mis. Epok­si kui­vuu pa­ris­sa vuo­ro­kau­des­sa. Maa­laa sil­lä ai­kaa pöy­dän runko mus­tak­si. Val­mis pin­ta on niin kir­kas, et­tä pöy­däl­lä ole­va kuk­ka hei­jas­tuu sen pin­nas­ta.

Le­vi­tä pöy­täöl­jy sie­nel­lä, kun epok­si on kui­vu­nut ja pöy­tä on hiot­tu si­leäk­si.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.