Val­mis­por­taat

Tee Itse - - TESTI -

Mit­taa por­taat tai pyy­dä por­tai­den val­mis­ta­jaa mit­taa­maan ne puo­les­ta­si ja va­lit­se por­ras­mal­li.

Por­tai­den val­mis­ta­ja toi­mit­taa kai­ken tar­vit­ta­van. Jos osaat käyt­tää va­sa­raa ja ruu­vin­vään­nin­tä, voit koo­ta por­taat puo­les­sa­tois­ta päi­väs­sä.

Val­mis­por­tai­den hin­nat vaih­te­le­vat por­tai­den ja kai­teen tyy­pin mu­kaan. Tut­ki mark­ki­noi­ta tarkasti in­ter­ne­tis­tä.

1 Yh­dis­tä rei­si­lan­kut ja as­kel­mat. Ase­ta toi­nen rei­si­lank­ku lat­tial­le, upo­ta as­kel­mat ko­loi­hin, ase­ta toi­nen rei­si­lank­ku as­kel­mien pääl­le ja lyö osat yh­teen. Pi­dä va­sa­ran ja rei­si­lan­kun vä­lis­sä puu­ka­pu­laa.

4 Asen­na kai­teet ja pin­nat pai­koil­leen. Rei­si­lan­kus­sa ja kai­de­puus­sa on val­miit reiät, jo­ten osat on help­po yh­dis­tää toi­siin­sa.

3 Ruu­vaa rei­si­lank­ku kiin­ni sei­nään. Tässä lank­ku kiin­ni­te­tään sei­nään pa­ril­la tu­ke­val­la tul­pal­la ja ruu­vil­la. Li­säk­si por­taat pi­tää kiin­nit­tää ylä­pääs­tä por­ra­sauk­koon.

2 Nos­ta por­taat pai­kal­leen. Por­tai­den pys­tyt­tä­mi­seen tar­vi­taan vä­hin­tään kak­si ih­mis­tä por­tai­den pai­nos­ta ja koos­ta riip­puen.

5 Kä­te­vää ja val­mis­ta! 3000 eu­roa ja puo­len­tois­ta päi­vän työ. Val­mis­por­tai­den ra­ken­ta­mi­nen on help­poa, mut­ta se tu­lee suh­teel­li­sen kal­liik­si.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.