Por­tai­den osat

Tee Itse - - TESTI -

A. Pin­nat es­tä­vät pu­toa­mas­ta por­tail­ta ja tu­ke­vat kä­si­joh­det­ta.

B. Ete­ne­mä tar­koit­taa as­kel­man sy­vyyt­tä.

C. Kä­si­joh­de on kai­teen ylä­osa.

D. Tu­ki­pi­la­ri tu­kee kai­teen ala­pää­tä, ylä­pää­tä ja mut­kaa.

E. Ta­san­ne on suo­ra osa por­tai­den vä­lis­sä.

F. Taus­ta­le­vy on as­kel­mien vä­lis­sä ole­va pys­ty­osa.

G. Rei­si­lan­kut tai rei­si­puut ovat por­tai­den run­ko ja kan­ta­va ra­ken­ne. Rei­si­lan­kut kiin­ni­te­tään sei­niin tai vä­li­poh­jaan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.