Yh­dis­tä osat toi­siin­sa

Tee Itse - - TESTI -

Lii­tok­sis­ta on vai­kea teh­dä tii­vii­tä ja suo­ra­kul­mai­sia, jos hyl­ly koo­taan ker­ral­la. Tä­mä hyl­ly koo­taan pie­nis­sä osis­sa ja lii­man an­ne­taan kui­vua vä­lil­lä.

1. Ota yk­si pys­ty­osa, le­vi­tä sen ko­loi­hin lii­maa ja pai­na la­mel­lit pai­koil­leen. Le­vi­tä lii­maa myös la­mel­lien vä­liin ja pys­ty­osaan lii­tet­tä­vän hyl­lyn ko­loi­hin.

2. Ko­koa aluk­si en­sim­mäi­nen ”laa­tik­ko”. Käy­tä apu­na ylä- tai alao­saa, jot­ta hyl­lyt py­sy­vät so­pi­val­la etäi­syy­del­lä toi­sis­taan. Nyt hyl­lyn osat on help­po pu­ris­taa yh­teen sik­si ai­kaa, et­tä lii­ma kui­vuu.

3. Pyy­hi yli­mää­räi­nen lii­ma pois rä­til­lä tai ta­lous­pa­pe­ril­la.

4. Lii­maa seu­raa­vat pys­ty­osat kiin­ni hyl­lyyn ja an­na lii­man kui­vua.

5. Le­vi­tä öl­jyä pens­se­lil­lä, kun lii­ma on kui­vu­nut. Puh­dis­ta pin­ta en­nen öl­jyn le­vit­tä­mis­tä. Kiil­lo­ta öl­jy lo­puk­si kui­val­la rä­til­lä. An­na öl­jyn imey­tyä vart­ti­tun­nin ajan ja pyy­hi yli­mää­räi­nen pois.

6. Mit­taa kiin­ni­tys­ruu­vien pai­kat. Koh­dis­ta kaik­ki nel­jä ruu­via tarkasti oi­kein, jot­ta hyl­ly roik­kuu suo­ras­sa.

7. Nos­ta hyl­ly pai­kal­leen. Se on help­poa, jos ruuvit ovat oi­keis­sa pai­kois­sa.

1 2 Pys­ty­osa Le­vi­tä lii­maa myös la­mel­lien vä­liin.

4 Hyl­lyt Ylä- tai alao­sa Pys­ty­osa

Ylä- ja alao­sat toi­mi­vat erin­omai­si­na vä­li­ka­pu­loi­na sil­lä ai­kaa, kun lii­ma kui­vuu.

3

Hyl­ly käyt­tää hyö­dyk­si nur­kas­sa ole­van ti­lan.

5 6 Le­vi­tä öl­jyä aluk­si hyl­lyn reu­noil­le ja sau­moi­hin. 7

6 7

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.