Suo­rat ja­lat

Tee Itse - - TESTI -

1 Ase­ta le­vyn­pa­la pöy­tä­sirk­ke­lin pääl­le oi­kais­tu reu­na oh­jain­ta vas­ten. Sa­haa kuusi 3,8x4x44,5 sen­tin ko­kois­ta jal­kaa (A). Höy­lää le­vyn reu­na suo­rak­si jo­kai­sen ja­lan jäl­keen.

2 Sää­dä säh­kö­höy­lä si­ten, et­tä ja­lois­ta (A) tu­lee 3,8x3,8 sen­tin ko­koi­set kah­del­la tai kol­mel­le työn­nöl­lä. Sa­haa lo­puk­si kak­si poh­ja­ri­maa (B). Ne ovat yh­tä pak­su­ja mut­ta 33,2 sent­tiä pit­kiä.

3 Sa­haa jal­ko­jen (A) ja poh­ja­ri­mo­jen (B) päät viis­toik­si. Tee ja­lois­ta 43 sent­tiä pit­kiä ja poh­ja­ri­mois­ta 33-sent­ti­siä. Käy­tä uut­ta te­rää, jot­ta sa­haus­pin­nois­ta tu­lee siis­tit.

Höy­lää puun reu­na en­nen sa­haa­mis­ta. El­lei reu­na ole suo­ra, ja­lois­ta tu­lee vi­not. Työn­nä le­vyä oh­jain­ta pit­kin, jot­ta osas­ta tu­lee suo­ra.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.