MAA­LAT­TU VAI KÄSITTELEM­ÄTÖN?

Tee Itse - - PERUSASIAT -

Osa pei­te­lis­tois­ta on maa­lat­tu val­miik­si val­koi­sik­si (yleen­sä sä­vyl­lä RAL 9010). Lis­tat ovat män­tyä tai MDF:ää. Val­miik­si maa­la­tut lis­tat ovat kä­te­viä, sil­lä nii­tä ei ole pak­ko maa­la­ta ol­len­kaan. Toi­saal­ta nau­lan­reiät voi ta­soit­taa ja maa­la­ta pii­loon. Yk­si ker­ros pin­ta­maa­lia riit­tää vii­meis­te­lyyn.

Maa­laa­mat­to­mat lis­tat ovat lä­hes poik­keuk­set­ta män­tyä. Kä­sit­te­le­mät­tö­mät eli puu­val­miit män­ty­lis­tat ovat hal­po­ja, ja nii­tä myy­dään kai­kis­sa rau­ta­kau­pois­sa. Jois­sa­kin rau­ta­kau­pois­sa myy­dään myös ja­lo­puu­lis­to­ja, jot­ka ovat esi­mer­kik­si ma­hon­kia, tiik­kiä ja tam­mea.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.