ERI­LAI­SIA MINIRUUVIN­VÄÄNTIMIÄ

Tee Itse - - PERUSASIAT -

PISTOOLIKA­HVA

Pe­rin­tei­ses­sä mi­ni­ruu­vin­vään­ti­mes­sä on sa­man­lai­nen pistoolika­hva kuin isois­sa po­ra­ko­neis­sa. Kah­vas­ta saa hy­vän ot­teen, ko­ne se ei mah­du jo­ka paik­kaan.

SAUVAMALLI

Jot­kut mi­ni­ruu­vin­vään­ti­met muis­tut­ta­vat pak­sua ruu­vi­meis­se­liä. Niis­tä on hyö­tyä, jos ruu­vi on ai­van sei­nän tai muun es­teen vie­res­sä.

YHDISTELMÄ­KONE

Jois­sa­kin mi­ni­ruu­vin­vään­ti­mis­sä on tait­to­kah­va, jon­ka an­sios­ta ko­net­ta voi käyt­tää se­kä sau­va- et­tä pis­too­li­mal­li­na. Sii­tä on apua, jos ko­nees­sa on tar­peek­si voi­maa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.