REIKÄSAHA TE­KEE TAR­KAT REIÄT

Tee Itse - - PERUSASIAT -

Kup­pi­te­riä eli rei­kä­sa­ho­ja myy­dään erik­seen ja val­mii­na sar­joi­na. Ko­ko­nai­sen sar­jan os­ta­mi­nen on hyvä idea, sil­lä re­mon­toin­nis­sa ja ra­ken­ta­mi­ses­sa tar­vi­taan eri­ko­koi­sia te­riä. Ta­val­li­sim­mat kup­pi­te­rät ovat kool­taan 22, 29, 35, 44, 51, 64, 73 ja 95 mil­liä. Kup­pi­te­rän li­säk­si tar­vi­taan kes­ki­tys­kär­ki, jo­hon te­rä kiin­ni­te­tään.

Rau­ta­kau­pois­sa on mo­nen­lai­sia kup­pi­te­riä. Jot­kut kup­pi­te­rät on tar­koi­tet­tu puu­ma­te­ri­aa­lien sa­haa­mi­seen, toi­sil­la voi teh­dä rei­kiä kip­si­le­vyi­hin. Ti­mant­ti­kup­pi­te­rät on tar­koi­tet­tu laat­to­jen ja mui­den ko­vien ma­te­ri­aa­lien sa­haa­mi­seen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.