LÄM­PÖ­PUMP­PU MELUAA!

Tee Itse - - TULOSSA -

Tär­kein­tä on si­joit­taa ul­ko­yk­sik­kö oi­kein. Kat­so so­pi­vat pai­kat, en­nen kuin asen­nat.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.