Täy­si­ve­ri­nen pur­ku­va­sa­ra

Tee Itse - - UUTTA -

Me­ta­bon MHEV 11 BL -piik­kaus­va­sa­ra so­pii se­kä pe­rus­tus­ten ja be­to­ni­sei­nien pur­ka­mi­seen et­tä laat­to­jen ir­rot­ta­mi­seen kyl­py­huo­neen sei­nis­tä. Ko­neen is­ku­voi­maa voi sää­tää ma­te­ri­aa­lin ko­vuu­den mu­kaan, ja is­ku­ja vai­men­ta­va kah­va suo­jaa kä­siä pit­kä­kes­toi­ses­sa työs­sä. Ko­ne pai­naa 12 ki­loa, ja sen vir­ta­joh­to on kuusi met­riä pit­kä. Piik­kaus­va­sa­ra mak­saa noin tu­hat eu­roa.

www.me­ta­bo.fi

Kah­vaa voi kään­tää 360 as­tet­ta par­haan mah­dol­li­sen työ­asen­non löy­tä­mi­sek­si.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.