Kuin­ka kau­an laa­toi­tus­laas­tin pi­tää ko­vet­tua en­nen sau­maa­mis­ta?

Tee Itse - - SKPYØSRYG -

VASTAUS Laa­toi­tus­laas­tin pi­tää saa­da ko­vet­tua rau­has­sa vuo­ro­kau­den ajan en­nen laat­to­jen sau­maa­mis­ta. Laa­tat saat­ta­vat tart­tua lu­jas­ti kiin­ni alus­taan jo muu­ta­mas­sa tun­nis­sa, mut­ta sau­maa­mis­ta kan­nat­taa sil­ti ly­kä­tä seu­raa­vaan päi­vään, jot­ta laa­tat ei­vät läh­de liik­keel­le.

Käy­tä vaah­to­muo­vi­las­taa sau­mo­jen täyt­tä­mi­seen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.