Yh­den kä­den pu­ris­tin vai lii­ma­pu­ris­tin?

Tee Itse - - SKPYØSRYG -

VASTAUS Mo­lem­mil­la on omat hy­vät ja huo­not puo­len­sa. Yh­den kä­den pu­ris­tin­ta on help­po käyt­tää sa­mal­la, kun toi­nen kä­si kan­nat­te­lee esi­mer­kik­si lau­taa. Lii­ma­pu­ris­tin on kui­ten­kin te­hok­kaam­pi, jo­ten se so­pii pa­rem­min ti­lan­tei­siin, jois­sa tar­vi­taan ko­vaa pu­ris­tus­voi­maa.

Yh­den kä­den pu­ris­tin on kä­te­vä, kun lau­ta pi­tää saa­da suo­raan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.