Mi­ten höy­lä­tään ta­sai­ses­ti?

Mi­nun pi­täi­si höy­lä­tä pöy­tä­le­vy ta­sai­sek­si, mut­ta mi­ten säh­kö­höy­läl­lä teh­dään suo­raa ja ta­sais­ta jäl­keä?

Tee Itse - - KYSY -

VASTAUS Se on­nis­tuu, kun työn­nät höy­lää oh­jain­ta pit­kin. Hel­poin ta­pa on pu­ris­taa suo­ra lau­ta tai lank­ku kiin­ni höy­lät­tä­vään pin­taan. Var­mis­ta suo­ra­kul­mal­la, et­tä oh­jain on tar­kas­ti suo­ras­sa, en­nen kuin höy­läät.

Siir­rä lau­taa ko­neen le­vey­den ver­ran ker­ral­laan. Älä höy­lää lii­an pit­kään­sa­mas­ta koh­das­ta tai pai­na ko­net­ta lii­an ko­vas­ti pin­taa vas­ten, sil­lä höy­lä voi rou­hia pin­taan ko­lo­ja ja teh­dä sii­tä epä­ta­sai­sen.

Pin­nas­ta tu­lee suo­ra, kun työn­nät höy­lää lau­taa pit­kin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.