Kes­tää­kö maa­li pak­kas­ta?

Tee Itse - - KYSY -

VASTAUS Ei! Maa­li ei kes­tä jää­ty­mis­tä, jo­ten jos säi­ly­tät maa­lia kyl­mäs­sä va­ras­tos­sa tai muus­sa ul­ko­ra­ken­nuk­ses­sa, siir­rä maa­li­pur­kit si­säl­le en­nen pak­ka­sia.

Eten­kin ve­si­poh­jai­set maa­lit jää­ty­vät her­käs­ti. Nyrk­ki­sään­nön mu­kaan kaik­ki maa­lit pi­tää säi­lyt­tää vii­leäs­sä ja kui­vas­sa pai­kas­sa, jon­ka läm­pö­ti­la on yli 5 as­tet­ta. Säi­ly­ty­soh­jeet lu­ke­vat yleen­sä maa­li­pur­kin kyl­jes­sä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.